Funkcja SQL Server @@LANGID. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL @@LANGID. Jak obliczyć?

Funkcja @@LANGID jest funkcją systemową w SQL Server, która służy do określenia języka używanego w bieżącym połączeniu. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala określić język, który będzie używany w zapytaniu lub procedurze.

Składnia funkcji @@LANGID

Wystarczy wpisać następujący kod:

SELECT @@LANGID

Funkcja ta zwróci wartość w postaci liczby całkowitej, która odpowiada językowi używanemu w bieżącym połączeniu. Na przykład, jeśli używasz języka angielskiego, funkcja zwróci wartość 1033.

Przykład @@LANGID SQL Server

Aby użyć funkcji @@LANGID, możesz ją wykorzystać do określenia języka używanego w zapytaniu lub procedurze. Na przykład, jeśli chcesz wykonać zapytanie w języku angielskim, możesz użyć następującego kodu:

SELECT * FROM table WHERE @@LANGID = 1033

Funkcja @@LANGID może być również używana do określenia języka używanego w procedurze. Na przykład, jeśli chcesz wykonać procedurę w języku angielskim, możesz użyć następującego kodu:

CREATE PROCEDURE myProc
AS
BEGIN
SET LANGUAGE 1033
— procedura
END

MSSQL – @@LANGID. ID języka

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: