Listy w Python (Lists)

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Listy w Python (Lists)

Listy (Lists) są jednym z podstawowych typów danych w Pythonie. Listy są podobne do tablic, ponieważ są kolekcjami elementów, które można przechowywać i przetwarzać. Listy są jednak bardziej elastyczne niż tablice, ponieważ można je łatwo modyfikować, dodawać i usuwać elementy.

Listy są tworzone za pomocą nawiasów kwadratowych, w których elementy są oddzielone przecinkami. Na przykład, aby utworzyć listę liczb od 1 do 10, można użyć następującego kodu:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Możesz również tworzyć listy zawierające różne typy danych, takie jak liczby, napisy i inne listy. Na przykład, aby utworzyć listę zawierającą liczby, napisy i inne listy, można użyć następującego kodu:

my_list = [1, „Hello”, [2, 3], 4.5]

Aby uzyskać dostęp do elementów listy, można użyć indeksu. Indeksy są liczbami całkowitymi, które są używane do wskazywania elementów listy. Indeksy zaczynają się od 0 i są używane do odwoływania się do elementów listy. Na przykład, aby uzyskać dostęp do pierwszego elementu listy my_list, można użyć następującego kodu:

first_element = my_list[0]

Możesz również użyć indeksów ujemnych, aby odwołać się do elementów listy od końca. Na przykład, aby uzyskać dostęp do ostatniego elementu listy my_list, można użyć następującego kodu:

last_element = my_list[-1]

Możesz również użyć indeksów wielokrotnych, aby uzyskać dostęp do wielu elementów listy jednocześnie. Na przykład, aby uzyskać dostęp do pierwszych trzech elementów listy my_list, można użyć następującego kodu:

first_three_elements = my_list[0:3]

Możesz również modyfikować listy, dodając lub usuwając elementy. Aby dodać element do listy, możesz użyć metody append(). Na przykład, aby dodać element 11 do listy my_list, można użyć następującego kodu:

my_list.append(11)

Aby usunąć element z listy, możesz użyć metody remove(). Na przykład, aby usunąć element o wartości 4 z listy my_list, można użyć następującego kodu:

my_list.remove(4)

Listy są bardzo przydatnym narzędziem w Pythonie i są używane do przechowywania i przetwarzania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat list, zalecamy zapoznanie się z dokumentacją Pythona.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: