Funkcja SQL Server TRY_CAST. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL TRY_CAST. Jak obliczyć?

Funkcja TRY_CAST w SQL Server jest używana do konwersji jednego typu danych na inny. Jest to funkcja zwracająca wartość NULL, jeśli konwersja nie powiedzie się. Jest to przydatne, gdy chcemy uniknąć błędów konwersji, które mogą wystąpić podczas próby konwersji jednego typu danych na inny.

Składnia funkcji TRY_CAST jest następująca:

TRY_CAST (wartość_źródłowa AS typ_docelowy)

Gdzie wartość_źródłowa jest wartością, którą chcemy skonwertować, a typ_docelowy jest typem danych, na który chcemy skonwertować wartość_źródłową.

Na przykład, jeśli chcemy skonwertować wartość źródłową „123” na typ danych int, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT TRY_CAST(’123′ AS int)

Wynikiem tego zapytania będzie wartość 123.

Jeśli jednak próbujemy skonwertować wartość źródłową „ABC” na typ danych int, wynikiem będzie wartość NULL.

Funkcja TRY_CAST jest przydatna, gdy chcemy uniknąć błędów konwersji, które mogą wystąpić podczas próby konwersji jednego typu danych na inny. Jest to szczególnie przydatne w przypadku danych wejściowych, które mogą być niepoprawne lub niekompletne. Dzięki funkcji TRY_CAST możemy uniknąć błędów konwersji i zapewnić, że nasze zapytania będą działać poprawnie.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: