Funkcja SQL Server PARSE. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL PARSE. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server PARSE jest funkcją, która służy do konwersji ciągu znaków na typ danych wybrany przez użytkownika. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala użytkownikom na przekształcanie danych w różnych formatach do formatu, który jest wymagany do dalszych operacji. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy dane są w formacie tekstowym, a użytkownik chce je przekształcić do formatu liczbowego lub daty.

Składnia funkcji SQL Server PARSE jest następująca:

PARSE (ciąg_znaków AS typ_danych [USING kultura])

Ciąg_znaków jest ciągiem znaków, który ma zostać przekształcony. Typ_danych jest typem danych, na który ma zostać przekształcony ciąg znaków. Kultura jest opcjonalnym parametrem, który określa format danych, w którym ciąg znaków ma zostać przekształcony.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa funkcja SQL Server PARSE, przyjrzyjmy się przykładowi. Załóżmy, że mamy ciąg znaków „2021-05-01” i chcemy go przekształcić na typ danych daty. W tym celu użyjemy następującej składni:

PARSE („2021-05-01” AS DATE)

W wyniku tego polecenia otrzymamy wynik w postaci daty „2021-05-01”.

Funkcja SQL Server PARSE jest bardzo przydatna w przypadku, gdy użytkownik chce przekształcić dane w formacie tekstowym na format liczbowy lub daty. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy dane są w formacie tekstowym, a użytkownik chce je przekształcić do formatu liczbowego lub daty. Składnia funkcji jest prosta i łatwa do zrozumienia, a jej użycie może znacznie ułatwić pracę z danymi.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: