Sety w Python (sets)

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Sety w Python (sets)

Sety w Python (sets) to nieuporządkowane kolekcje unikalnych elementów. Są one podobne do list, ale zawierają tylko unikalne elementy. Oznacza to, że jeśli dwa elementy są takie same, tylko jeden z nich zostanie zapisany w zbiorze. Sety są używane do wykonywania operacji na zbiorach, takich jak unia, przecięcie, różnica i symulacja zbiorów.

Składnia setów w Python jest bardzo prosta. Aby utworzyć zbiór, należy użyć nawiasów klamrowych i wstawić elementy do zbioru, oddzielone przecinkami. Na przykład, aby utworzyć zbiór liczb od 1 do 10, można użyć następującej składni:

set = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

Możesz również utworzyć pusty zbiór, używając następującej składni:

set = set()

Aby dodać element do zbioru, możesz użyć metody add():

set.add(11)

Aby usunąć element z zbioru, możesz użyć metody remove():

set.remove(11)

Aby sprawdzić, czy element jest w zbiorze, możesz użyć operatora in:

11 in set # zwróci True

Aby wykonać operacje na zbiorach, możesz użyć następujących metod:

# Unia
set1.union(set2)

# Przecięcie
set1.intersection(set2)

# Różnica
set1.difference(set2)

# Symulacja zbiorów
set1.symmetric_difference(set2)

Na przykład, aby utworzyć zbiór liczb od 1 do 10 i wykonać operację unii z innym zbiorem liczb od 5 do 15, możesz użyć następującego kodu:

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
set2 = {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}

# Unia
set1.union(set2) # zwróci {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}

Sety są bardzo przydatne w wielu zastosowaniach, takich jak wykonywanie operacji na zbiorach, usuwanie duplikatów z listy lub wykonywanie operacji logicznych. Są one również bardzo wydajne, ponieważ szybko wykonują operacje na dużych zbiorach danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: