Funkcja SQL Server SUM. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Funkcja MSSQL SUM. Jak obliczyć sumę w MSSQL?

Funkcja SQL Server SUM to funkcja agregująca, która służy do obliczania sumy wartości wybranych kolumn w bazie danych. Jest to jedna z najczęściej używanych funkcji w języku SQL, ponieważ pozwala na szybkie i łatwe wykonanie złożonych zapytań.

Funkcja SUM jest używana do obliczania sumy wartości wybranych kolumn w bazie danych. Może być używana do obliczania sumy wszystkich wartości w kolumnie lub do obliczania sumy wybranych wartości w kolumnie. Może być również używana do obliczania sumy wartości wybranych wierszy w bazie danych.

Składnia funkcji SUM jest następująca:

SUM (kolumna)

Gdzie kolumna jest nazwą kolumny, której suma ma zostać obliczona.

Przykład:

SELECT SUM (Cena) FROM Produkty WHERE Kategoria = 'Odzież';

Wynikiem tego zapytania będzie suma wszystkich wartości w kolumnie „Cena” dla produktów o kategorii „Odzież”.

Funkcja SUM może być również używana do obliczania sumy wartości wybranych wierszy w bazie danych. Aby to zrobić, należy dodać warunek do zapytania. Przykład:

Aby obliczyć sumę wartości w kolumnie „Cena” dla produktów o kategorii „Odzież” i cenie powyżej 50 zł, można użyć następującego zapytania:

SELECT SUM (Cena) FROM Produkty WHERE Kategoria = 'Odzież' AND Cena > 50;

Wynikiem tego zapytania będzie suma wszystkich wartości w kolumnie „Cena” dla produktów o kategorii „Odzież” i cenie powyżej 50 zł.

Funkcja SQL Server SUM jest bardzo przydatna do wykonywania złożonych zapytań i obliczania sumy wartości wybranych kolumn, wierszy lub grup w bazie danych. Jest to jedna z najczęściej używanych funkcji w języku SQL i jest bardzo łatwa w użyciu.

Przykład na bazie AdventureWorks:

/ Script for SelectTopNRows command from SSMS /
SELECT [Name],
sum([ListPrice]) as sum_price
FROM [AdventureWorks2016_EXT].[Production].[Product]
group by
[Name]

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: