Wprowadzanie danych przez użytkownika w Python (User input)

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Wprowadzanie danych przez użytkownika w Python (User input)

Python jest językiem programowania, który umożliwia użytkownikom wprowadzanie danych. Wprowadzanie danych przez użytkownika w Python jest procesem, w którym użytkownik wprowadza dane do programu, który następnie wykorzystuje te dane do wykonania określonego zadania. Wprowadzanie danych przez użytkownika w Python jest bardzo proste i można je wykonać za pomocą kilku prostych komend.

Aby wprowadzić dane przez użytkownika w Python, należy użyć funkcji input(). Funkcja input() pozwala użytkownikowi wprowadzić dane w postaci tekstu lub liczby. Funkcja input() zwraca wprowadzone dane jako łańcuch znaków. Aby wprowadzić liczbę, należy użyć funkcji int() lub float(), aby zamienić łańcuch znaków na liczbę.

Składnia funkcji input() wygląda następująco:

input(prompt)

Gdzie prompt jest opcjonalnym parametrem, który może zawierać tekst, który zostanie wyświetlony na ekranie przed wprowadzeniem danych przez użytkownika.

Przykład:

name = input(„Podaj swoje imię: „)
print(„Witaj, ” + name + „!”)

W powyższym przykładzie użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie swojego imienia, a następnie program wyświetli powitanie.

Aby wprowadzić liczbę, należy użyć funkcji int() lub float(). Przykład:

age = int(input(„Podaj swój wiek: „))
print(„Masz ” + str(age) + ” lat!”)

W powyższym przykładzie użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie swojego wieku, a następnie program wyświetli informację o wieku użytkownika.

Wprowadzanie danych przez użytkownika w Python jest bardzo proste i można je wykonać za pomocą kilku prostych komend. Użycie funkcji input() i int() lub float() pozwala użytkownikowi wprowadzić dane w postaci tekstu lub liczby, które następnie mogą być wykorzystane do wykonania określonego zadania.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: