Łączenie ciągów znaków i liczby w Python

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/01 przez admin

Jak łączyć ciągi znaków i liczby w Python

Łączenie ciągów znaków w Python jest jednym z podstawowych zadań, które można wykonać w tym języku. Jest to proces polegający na łączeniu dwóch lub więcej ciągów znaków w jeden. Jest to bardzo przydatne, gdy chcesz połączyć dwa lub więcej ciągów znaków w jeden, aby wyświetlić lub przechowywać dane.

Łączenie ciągów znaków w python – składnia

Składnia łączenia ciągów znaków w Python jest bardzo prosta. Aby połączyć dwa lub więcej ciągów znaków, wystarczy użyć operatora +. Na przykład, jeśli chcesz połączyć ciągi znaków „Hello” i „World”, możesz użyć następującego kodu:

string1 = "Hello"
string2 = "World"
string3 = string1 + string2
print(string3)
Łączenie tekstów python

Python – Jak połączyć tekst i liczbę w ciąg znaków?

Możesz również użyć operatora +, aby połączyć ciągi znaków z innymi typami danych, takimi jak liczby. Na przykład, jeśli chcesz połączyć ciąg znaków „Hello” z liczbą 5, możesz użyć następującego kodu:

string1 = "Hello"
number = 5
string2 = string1 + str(number)
print(string2)
Python – łączenie liczb i tekstu

Istnieje również inny sposób łączenia ciągów znaków w Python, za pomocą operatora „%”. Operator ten pozwala łączyć ciągi znaków z innymi typami danych, takimi jak liczby, listy i słowniki. Na przykład, jeśli chcesz połączyć ciąg znaków „Hello” z liczbą 5, możesz użyć następującego kodu:

string1 = "Hello %d" % 5
print(string1)

Wynikiem tego kodu jest ciąg znaków „Hello 5”.

Python – Jak połączyć tekst i liczbę w ciąg znaków?

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: