Liczby w Python (numbers)

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Liczby w Python (numbers)

Liczby w Python są jednym z podstawowych typów danych, które można wykorzystać do tworzenia programów. Liczby są używane do wykonywania różnych działań matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Python oferuje wiele rodzajów liczb, w tym liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe, zespolone i ułamkowe.

Liczby całkowite używane do wykonywania działań matematycznych. Składnia dla liczb całkowitych jest prosta. Przykładem jest:

x = 5

Liczby zmiennoprzecinkowe są liczbami z częścią ułamkową. Są one używane do wykonywania działań matematycznych, takich jak. Składnia dla liczb zmiennoprzecinkowych jest następująca:

x = 5.5

Liczby zespolone są liczbami złożonymi, które składają się z części rzeczywistej i urojonej. Są one używane do wykonywania działań matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Składnia dla liczb zespolonych jest następująca:

x = 5 + 3j

Liczby ułamkowe są liczbami, które składają się z liczby całkowitej i liczby ułamkowej. Są one używane do wykonywania działań matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Składnia dla liczb ułamkowych jest następująca:

x = 5/3

Aby wykonać działania na liczbach w Python, można użyć operatorów matematycznych, takich jak +, -, *, /, % i **. Przykładem jest:

x = 5 + 3

Można również użyć funkcji matematycznych, takich jak abs(), pow(), round() i sqrt(), aby wykonać działania na liczbach. Przykładem jest:

x = pow(5, 3)

Python oferuje również wiele innych funkcji matematycznych, które można wykorzystać do wykonywania działań na liczbach. Kolejny przykład:

x = round(5.5)
Python – operacje na liczbach

Aby skorzystać z liczb w zmiennych w Python, należy najpierw ustanowić zmienną, a następnie przypisać jej wartość. Następnie można wykonać działania na liczbach za pomocą operatorów matematycznych lub funkcji matematycznych. Proste prawda? 😉

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: