Funkcja SQL Server CURRENT_TIMESTAMP. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server CURRENT_TIMESTAMP. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja CURRENT_TIMESTAMP w SQL Server jest jedną z najczęściej używanych funkcji w bazie danych. Służy do pobierania aktualnego czasu systemowego. Jest to bardzo przydatne, gdyż pozwala na śledzenie zmian w bazie danych, a także na wykonywanie operacji na danych w zależności od aktualnego czasu.

Funkcja CURRENT_TIMESTAMP jest bardzo prosta w użyciu. Wystarczy wpisać ją w poleceniu SQL, aby uzyskać aktualny czas systemowy. Składnia funkcji wygląda następująco:

CURRENT_TIMESTAMP

Funkcja ta zwraca wartość typu datetime, która jest zgodna z czasem systemowym. Można ją użyć do wykonywania operacji na danych w zależności od aktualnego czasu. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić wszystkie rekordy z tabeli, które zostały utworzone w ciągu ostatnich 24 godzin, możesz użyć następującego polecenia:

SELECT * FROM tabela WHERE data_utworzenia > CURRENT_TIMESTAMP – INTERVAL ’24’ HOUR

Powyższe polecenie wyświetli wszystkie rekordy z tabeli, które zostały utworzone w ciągu ostatnich 24 godzin.

Funkcja CURRENT_TIMESTAMP jest bardzo przydatna w bazach danych. Pozwala na śledzenie zmian w bazie danych oraz wykonywanie operacji na danych w zależności od aktualnego czasu. Składnia funkcji jest prosta, a jej użycie może znacznie ułatwić pracę z bazą danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: