Komentarze w kodzie w Python

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Jak zakomentować kod Python?

Komentarze w języku Python są ważnym elementem programowania, ponieważ pozwalają programiście wyjaśnić, co dzieje się w kodzie. Komentarze są tekstem, który jest ignorowany przez interpreter Pythona, więc nie wpływa na wynik programu.

Komentarze w języku Python są tworzone za pomocą symbolu #. Wszystko, co znajduje się po tym znaku, jest uważane za komentarz. Komentarze mogą być używane do wyjaśnienia kodu, wskazania błędów lub po prostu do oznaczenia, co dzieje się w danym fragmencie kodu.

Komentarze mogą być używane do tworzenia dokumentacji kodu. Programiści mogą używać komentarzy, aby wyjaśnić, jak działa dany fragment kodu lub jakie są jego cele. To może pomóc innym programistom zrozumieć, co dzieje się w kodzie.

Składnia komentarzy w języku Python jest bardzo prosta. Aby utworzyć komentarz, wystarczy wstawić znak # na początku linii. Wszystko, co znajduje się po tym znaku, jest uważane za komentarz. Komentarz możesz wstawić także za kodem

Przykład poniżej:

# To jest komentarz
print("Hello World") # To też jest komentarz
Python – komentowanie kodu

Powyższy kod wyświetli napis „Hello World”, ale komentarze zostaną zignorowane przez interpreter Pythona.

Komentarze mogą być również używane do wyłączania fragmentów kodu. Aby to zrobić, wystarczy umieścić znak # przed linią kodu, którą chcesz wyłączyć.

Kolejny przykład:

# print("Hello World")
print("Goodbye World")
Python – jak wstawić komentarz do kodu?

Powyższy kod wyświetli napis „Goodbye World”, ale linia z napisem „Hello World” zostanie zignorowana przez interpreter Pythona.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: