Funkcja SQL Server @@DATEFIRST. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server @@DATEFIRST. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja @@DATEFIRST to jedna z funkcji systemowych w SQL Server, która służy do określenia dnia tygodnia, który jest uważany za pierwszy dzień tygodnia. Funkcja ta jest używana do określenia, jak dni tygodnia są wyświetlane w wynikach zapytań.

Funkcja @@DATEFIRST jest używana do określenia, który dzień tygodnia jest uważany za pierwszy dzień tygodnia. Wartość zwracana przez tę funkcję jest liczbą całkowitą, która określa dzień tygodnia, który jest uważany za pierwszy dzień tygodnia. Wartości zwracane przez tę funkcję są następujące:

• 0 – niedziela
• 1 – poniedziałek
• 2 – wtorek
• 3 – środa
• 4 – czwartek
• 5 – piątek
• 6 – sobota

Składnia funkcji @@DATEFIRST jest następująca:

SELECT @@DATEFIRST

Funkcja ta nie przyjmuje żadnych argumentów. Zwraca ona wartość całkowitą, która określa dzień tygodnia, który jest uważany za pierwszy dzień tygodnia.

Aby użyć tej funkcji, należy wykonać zapytanie SELECT, które zwróci wartość całkowitą określającą dzień tygodnia, który jest uważany za pierwszy dzień tygodnia. Na przykład, jeśli chcesz sprawdzić, który dzień tygodnia jest uważany za pierwszy dzień tygodnia, możesz wykonać następujące zapytanie:

SELECT @@DATEFIRST

Jeśli chcesz zmienić dzień tygodnia, który jest uważany za pierwszy dzień tygodnia, możesz użyć polecenia SET DATEFIRST. Na przykład, jeśli chcesz ustawić dzień tygodnia jako poniedziałek, możesz wykonać następujące polecenie:

SET DATEFIRST 1

Polecenie to ustawi dzień tygodnia jako poniedziałek. Możesz również użyć funkcji @@DATEFIRST do sprawdzenia, czy dzień tygodnia został prawidłowo ustawiony.

Funkcja @@DATEFIRST jest bardzo przydatna w przypadku wykonywania zapytań, które wymagają określenia dnia tygodnia, który jest uważany za pierwszy dzień tygodnia. Może być również używana do sprawdzenia, czy dzień tygodnia został prawidłowo ustawiony.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: