Funkcja SQL Server SYSDATETIMEOFFSET. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja MSSQL SYSDATETIMEOFFSET. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server SYSDATETIMEOFFSET jest jedną z najważniejszych funkcji w bazie danych SQL Server. Służy do zwracania wartości daty i czasu wraz z informacją o strefie czasowej. Jest to bardzo przydatne, gdyż pozwala na przechowywanie i przetwarzanie danych w różnych strefach czasowych.

Funkcja SYSDATETIMEOFFSET zwraca wartość daty i czasu w formacie datetimeoffset. Jest to format daty i czasu, który zawiera informacje o strefie czasowej. Format ten jest zgodny z ISO 8601 i zawiera informacje o czasie lokalnym, czasie UTC oraz różnicy czasu między nimi.

Składnia funkcji SYSDATETIMEOFFSET jest bardzo prosta. Nie wymaga żadnych argumentów i zwraca wartość daty i czasu wraz z informacją o strefie czasowej. Przykładowo, jeśli chcemy uzyskać aktualną datę i czas wraz z informacją o strefie czasowej, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT SYSDATETIMEOFFSET();

Wynikiem tego zapytania będzie wartość daty i czasu wraz z informacją o strefie czasowej. Przykładowo, jeśli aktualna data i czas w naszej strefie czasowej to 2021-04-20 12:00:00, to wynikiem zapytania będzie 2021-04-20 12:00:00 +02:00, co oznacza, że jesteśmy w strefie czasowej +02:00.

Funkcja SYSDATETIMEOFFSET jest bardzo przydatna, gdy chcemy przechowywać i przetwarzać dane w różnych strefach czasowych. Możemy użyć jej do porównywania dat i czasów w różnych strefach czasowych, a także do wyświetlania dat i czasów w odpowiedniej strefie czasowej.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: