Funkcja SQL Server DATETRUNC. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server DATETRUNC. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server DATETRUNC jest używana do zaokrąglania daty do określonego poziomu. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na łatwe i szybkie zaokrąglanie dat do określonego poziomu, takiego jak dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok itp. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku tworzenia raportów, gdzie dane muszą być zaokrąglone do określonego poziomu.

Składnia funkcji DATETRUNC jest następująca:

DATETRUNC (interwał, data)

Interwał jest określony jako jeden z następujących:

YEAR – zaokrągla do roku

QUARTER – zaokrągla do kwartału

MONTH – zaokrągla do miesiąca

DAY – zaokrągla do dnia

HOUR – zaokrągla do godziny

MINUTE – zaokrągla do minuty

SECOND – zaokrągla do sekundy

Data jest określona jako wartość daty lub czasu.

Przykład użycia funkcji DATETRUNC:

SELECT DATETRUNC(’MONTH’, '2020-02-15′)

Wynik: 2020-02-01

W powyższym przykładzie funkcja DATETRUNC zaokrągliła datę do miesiąca, co oznacza, że wynikiem jest data 1 lutego 2020 roku.

Funkcja DATETRUNC jest bardzo przydatna w przypadku tworzenia raportów, gdzie dane muszą być zaokrąglone do określonego poziomu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku danych historycznych, gdzie można zaokrąglić dane do określonego poziomu, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: