Funkcja SQL Server @@CURSOR_ROWS. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL @@CURSOR_ROWS. Jak obliczyć?

Funkcja @@CURSOR_ROWS jest jedną z wielu funkcji systemowych w SQL Server. Służy do zwracania liczby wierszy zwróconych przez ostatni kursor. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala programiście na sprawdzenie, ile wierszy zostało zwróconych przez kursor, bez konieczności wyświetlania wszystkich wierszy.

Składnia funkcji @@CURSOR_ROWS jest bardzo prosta. Wygląda ona następująco:

SELECT @@CURSOR_ROWS

Aby użyć tej funkcji, należy wykonać zapytanie, które zwróci kursor. Następnie należy wykonać zapytanie SELECT @@CURSOR_ROWS, aby uzyskać liczbę wierszy zwróconych przez kursor.

Przykład użycia funkcji @@CURSOR_ROWS może wyglądać następująco:

DECLARE @cursor CURSOR

SET @cursor = CURSOR FOR

SELECT * FROM Customers

OPEN @cursor

FETCH NEXT FROM @cursor

SELECT @@CURSOR_ROWS

CLOSE @cursor

DEALLOCATE @cursor

W powyższym przykładzie tworzymy kursor, który zwraca wszystkie wiersze z tabeli Customers. Następnie otwieramy kursor, wykonujemy zapytanie FETCH NEXT, aby pobrać pierwszy wiersz z kursora, a następnie wykonujemy zapytanie SELECT @@CURSOR_ROWS, aby uzyskać liczbę wierszy zwróconych przez kursor. Na końcu zamykamy i usuwamy kursor.

Podsumowując, funkcja @@CURSOR_ROWS jest bardzo przydatną funkcją systemową w SQL Server. Służy do zwracania liczby wierszy zwróconych przez ostatni kursor. Składnia tej funkcji jest bardzo prosta, a jej użycie jest bardzo proste. Przykład użycia tej funkcji został przedstawiony powyżej.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: