Funkcja SQL Server @@LANGUAGE. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL @@LANGUAGE. Jak używać?

Funkcja @@LANGUAGE w SQL Server jest używana do określenia języka używanego w bieżącym połączeniu. Jest to funkcja systemowa, która zwraca kod języka używanego w bieżącym połączeniu. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala programistom określić język używany w połączeniu i wykonać odpowiednie działania w zależności od języka.

Składnia funkcji @@LANGUAGE

SELECT @@LANGUAGE;

Funkcja zwróci kod języka używanego w bieżącym połączeniu. Na przykład, jeśli używasz języka angielskiego, funkcja zwróci kod „us_english”.

Przykład procedury z użyciem @@LANGUAGE

IF @@LANGUAGE = 'us_english'
BEGIN
PRINT 'Hello World!'
END
ELSE IF @@LANGUAGE = 'de_german'
BEGIN
PRINT 'Hallo Welt!'
END

W przykładzie, jeśli używasz języka angielskiego, funkcja @@LANGUAGE zwróci kod „us_english”, a następnie wyświetli komunikat „Hello World!”. Jeśli używasz języka niemieckiego, funkcja zwróci kod „de_german”, a następnie wyświetli komunikat „Hallo Welt!”.

Składnia funkcji @@LANGUAGE. Przykład użycia. Kod języka

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: