Funkcja MSSQL SYSDATETIME. Jak obliczyć?

Funkcja MSSQL SYSDATETIME. Jak obliczyć?

Funkcja SYSDATETIME w SQL Server jest jedną z najczęściej używanych funkcji w bazie danych. Służy do pobierania aktualnej daty i godziny z systemu operacyjnego. Jest to bardzo przydatne, gdyż pozwala na śledzenie zmian w bazie danych, a także wykonywanie operacji na danych w zależności od aktualnej daty i godziny.

Składnia funkcji SYSDATETIME jest bardzo prosta. Wystarczy wpisać nazwę funkcji, aby uzyskać aktualną datę i godzinę. Przykładowo, jeśli chcemy uzyskać aktualną datę i godzinę, wystarczy wpisać:

SELECT SYSDATETIME();

Funkcja zwróci wynik w postaci daty i godziny w formacie yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm. Przykładowo, jeśli wykonamy powyższą instrukcję w dniu 15 stycznia 2021 o godzinie 12:00, otrzymamy wynik: 2021-01-15 12:00:00.000.

Funkcja SYSDATETIME może być również używana do porównywania dat. Na przykład, jeśli chcemy sprawdzić, czy data w kolumnie jest starsza niż aktualna data, możemy wykonać następującą instrukcję:

SELECT * FROM tabela WHERE data_kolumny < SYSDATETIME(); W tym przypadku zostaną wyświetlone wszystkie wiersze z tabeli, w których data w kolumnie jest starsza niż aktualna data. Funkcja SYSDATETIME może być również używana do wykonywania operacji na danych w zależności od aktualnej daty i godziny. Na przykład, jeśli chcemy wyświetlić wszystkie wiersze z tabeli, których data jest starsza niż aktualna data i godzina, możemy wykonać następującą instrukcję: SELECT * FROM tabela WHERE data_kolumny < SYSDATETIME(); W tym przypadku zostaną wyświetlone wszystkie wiersze z tabeli, w których data w kolumnie jest starsza niż aktualna data i godzina. Funkcja SYSDATETIME jest bardzo przydatna w bazach danych, ponieważ pozwala na śledzenie zmian w bazie danych oraz wykonywanie operacji na danych w zależności od aktualnej daty i godziny. Składnia funkcji jest bardzo prosta, a jej użycie może znacznie ułatwić pracę z bazą danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: