Funkcja SQL Server DAY. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja MSSQL DAY. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server DAY to funkcja języka zapytań SQL, która służy do wyświetlania numeru dnia dla danego dnia w miesiącu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku wykonywania zapytań dotyczących danych zawierających daty.

Składnia funkcji DAY jest następująca:

DAY (date)

Gdzie date jest datą, dla której chcesz wyświetlić numer dnia.

Aby użyć funkcji DAY, należy wprowadzić datę w formacie YYYY-MM-DD. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić numer dnia dla dnia 15 czerwca 2020 roku, musisz wprowadzić datę w następujący sposób:

DAY (’2020-06-15′)

Funkcja DAY zwróci wynik 15, ponieważ jest to numer dnia w miesiącu czerwca.

Funkcja DAY może być używana do wykonywania zapytań dotyczących danych zawierających daty. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić wszystkie rekordy z tabeli, które zostały utworzone w dniu 15 czerwca 2020 roku, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT * FROM tabela WHERE DAY (data_utworzenia) = 15

Funkcja DAY może być również używana do wykonywania zapytań grupowych. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić liczbę rekordów utworzonych w każdym dniu w miesiącu czerwcu 2020 roku, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT DAY (data_utworzenia), COUNT (*) FROM tabela WHERE MONTH (data_utworzenia) = 6 GROUP BY DAY (data_utworzenia)

Funkcja DAY jest bardzo przydatna w przypadku wykonywania zapytań dotyczących danych zawierających daty. Pozwala wyświetlić numer dnia dla danego dnia w miesiącu, co ułatwia wykonywanie zapytań dotyczących danych zawierających daty.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: