Funkcja SQL Server ACOS. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server ACOS. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server ACOS to funkcja matematyczna, która służy do obliczania arcus cosinusu z podanego argumentu. Arcus cosinus jest funkcją odwrotną do funkcji cosinus, która zwraca kąt w radianach dla danego argumentu. Funkcja SQL Server ACOS jest często używana do obliczania kątów w systemach informatycznych, takich jak gry komputerowe, systemy wizyjne i systemy nawigacji.

Składnia funkcji SQL Server ACOS jest następująca:

ACOS (argument)

Gdzie argument jest liczbą zmiennoprzecinkową z zakresu od -1 do 1.

Przykład użycia funkcji SQL Server ACOS:

SELECT ACOS (0.5)

Wynik tego zapytania to 1.0471975511966 radianów.

Funkcja SQL Server ACOS jest bardzo przydatna w wielu zastosowaniach informatycznych, ponieważ pozwala obliczyć kąt dla danego argumentu. Może być używana do obliczania kątów w systemach informatycznych, takich jak gry komputerowe, systemy wizyjne i systemy nawigacji.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: