Funkcja SQL Server DECRYPTBYPASSPHRASE. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL DECRYPTBYPASSPHRASE. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server DECRYPTBYPASSPHRASE służy do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYPASSPHRASE. Jest to funkcja języka Transact-SQL, która jest dostępna w systemie Microsoft SQL Server.

Funkcja DECRYPTBYPASSPHRASE jest używana do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYPASSPHRASE. Funkcja ta jest używana do ochrony danych wrażliwych, takich jak hasła, numery kont bankowych i inne informacje, które należy chronić przed nieupoważnionym dostępem.

Składnia funkcji DECRYPTBYPASSPHRASE jest następująca:

DECRYPTBYPASSPHRASE (passphrase, encrypted_data)

Gdzie:

passphrase – jest to hasło, które zostało użyte do zaszyfrowania danych.

encrypted_data – jest to dane zaszyfrowane za pomocą funkcji ENCRYPTBYPASSPHRASE.

Przykład użycia funkcji DECRYPTBYPASSPHRASE:

DECLARE @encrypted_data VARBINARY(128)
DECLARE @passphrase VARCHAR(128)

SET @passphrase = 'MySecretPassphrase’
SET @encrypted_data = ENCRYPTBYPASSPHRASE(@passphrase, 'MySecretData’)

SELECT DECRYPTBYPASSPHRASE(@passphrase, @encrypted_data)

Wynikiem tego zapytania będzie odszyfrowana wartość „MySecretData”.

Funkcja DECRYPTBYPASSPHRASE jest bardzo przydatna w przypadku, gdy chcemy chronić dane wrażliwe przed nieupoważnionym dostępem. Jest to szyfrowanie symetryczne, co oznacza, że do odszyfrowania danych potrzebne jest to samo hasło, które zostało użyte do ich zaszyfrowania. Dzięki temu możemy chronić dane przed nieupoważnionym dostępem, a jednocześnie mieć dostęp do nich, gdy jest to konieczne.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: