Funkcja MSSQL SIGN. Jak obliczyć?

Funkcja MSSQL SIGN. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server SIGN to funkcja języka zapytań SQL, która służy do określenia znaku liczby. Zwraca wartość -1, 0 lub 1, w zależności od tego, czy liczba jest ujemna, równa zero lub dodatnia. Funkcja jest przydatna w przypadku, gdy chcemy wykonać jakieś działanie na podstawie wartości liczbowej.

Składnia funkcji SIGN jest następująca:

SIGN (liczba)

Gdzie liczba jest liczbą, której znak chcemy określić.

Przykład użycia funkcji SIGN:

SELECT SIGN(-5) AS Znak;

Wynik:
-1

Funkcja SIGN jest przydatna w przypadku, gdy chcemy wykonać jakieś działanie na podstawie wartości liczbowej. Na przykład, jeśli chcemy wykonać jakieś działanie tylko wtedy, gdy liczba jest ujemna, możemy użyć funkcji SIGN do określenia, czy liczba jest ujemna, a następnie wykonać działanie.

SELECT CASE WHEN SIGN(-5) = -1 THEN 'Liczba jest ujemna’ ELSE 'Liczba nie jest ujemna’ END AS Znak;

Wynik:
Liczba jest ujemna

Funkcja SIGN jest bardzo przydatna w przypadku, gdy chcemy wykonać jakieś działanie na podstawie wartości liczbowej. Możemy użyć funkcji SIGN do określenia, czy liczba jest ujemna, a następnie wykonać działanie.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: