Funkcja SQL Server CRYPT_GEN_RANDOM. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server CRYPT_GEN_RANDOM. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server CRYPT_GEN_RANDOM jest funkcją wbudowaną w system baz danych Microsoft SQL Server, która służy do generowania losowych ciągów znaków. Jest to szczególnie przydatne w przypadku tworzenia haseł, tokenów uwierzytelniających i innych danych, które wymagają losowości. Funkcja ta jest również przydatna do tworzenia losowych danych testowych.

Składnia funkcji CRYPT_GEN_RANDOM jest następująca:

CRYPT_GEN_RANDOM (liczba_bajtów)

Gdzie liczba_bajtów jest liczbą bajtów, które mają zostać wygenerowane.

Aby użyć funkcji CRYPT_GEN_RANDOM, należy wpisać następujący kod:

SELECT CRYPT_GEN_RANDOM (8)

Kod powyżej wygeneruje losowy ciąg 8 bajtów. Można również użyć funkcji do wygenerowania losowego ciągu znaków o określonej długości. Na przykład, aby wygenerować losowy ciąg znaków o długości 16 znaków, należy wpisać następujący kod:

SELECT CONVERT (VARCHAR (16), CRYPT_GEN_RANDOM (8))

Kod powyżej wygeneruje losowy ciąg 16 znaków.

Funkcja CRYPT_GEN_RANDOM jest bardzo przydatna w przypadku tworzenia haseł, tokenów uwierzytelniających i innych danych, które wymagają losowości. Jest również przydatna do tworzenia losowych danych testowych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: