Funkcja MSSQL SQRT. Jak obliczyć?

Funkcja MSSQL SQRT. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server SQRT jest jedną z wielu funkcji dostępnych w języku SQL Server. Służy do obliczania pierwiastka kwadratowego z podanej liczby. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak obliczanie pola powierzchni koła lub obliczanie odległości między dwoma punktami.

Składnia funkcji SQRT jest bardzo prosta. Wygląda ona następująco: SQRT (liczba). Gdzie liczba jest liczbą, z której chcesz obliczyć pierwiastek kwadratowy.

Aby użyć funkcji SQRT, wystarczy wpisać ją w poleceniu SQL, a następnie podanie liczby, z której chcesz obliczyć pierwiastek kwadratowy. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć pierwiastek kwadratowy z liczby 25, możesz użyć następującego polecenia:

SELECT SQRT (25);

Wynikiem tego polecenia będzie liczba 5.

Funkcja SQRT jest bardzo przydatna w wielu zastosowaniach. Może być używana do obliczania pola powierzchni koła, obliczania odległości między dwoma punktami lub obliczania kąta między dwoma wektorami. Może również być używana do obliczania pierwiastka kwadratowego z liczb ujemnych, co jest niemożliwe w przypadku innych funkcji.

Funkcja SQRT jest bardzo prosta w użyciu i może być używana do wykonywania wielu zadań. Wystarczy wpisać ją w poleceniu SQL, a następnie podać liczbę, z której chcesz obliczyć pierwiastek kwadratowy. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wielu różnych zadań.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: