Funkcja SQL Server OBJECT_ID_FROM_EDGE_ID. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server OBJECT_ID_FROM_EDGE_ID. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server OBJECT_ID_FROM_EDGE_ID służy do zwracania identyfikatora obiektu z identyfikatora krawędzi. Jest to przydatne, gdy chcemy uzyskać dostęp do danych zawartych w obiekcie, który jest połączony z innym obiektem za pomocą krawędzi.

Aby użyć tej funkcji, należy wprowadzić następującą składnię:

OBJECT_ID_FROM_EDGE_ID (edge_id)

Gdzie edge_id jest identyfikatorem krawędzi.

Przykład:

Aby uzyskać identyfikator obiektu z identyfikatora krawędzi o wartości 1234, należy wprowadzić następującą instrukcję:

SELECT OBJECT_ID_FROM_EDGE_ID (1234);

Wynikiem tej instrukcji będzie identyfikator obiektu, który jest połączony z krawędzią o identyfikatorze 1234.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: