Funkcja MSSQL ROUND. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server ROUND. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server ROUND to funkcja, która służy do zaokrąglania wartości liczbowych. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych operacji matematycznych, takich jak obliczanie średniej, sumy lub innych wyników. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy chcemy zaokrąglić wartości liczbowe do określonego poziomu precyzji.

Składnia funkcji SQL Server ROUND jest następująca:

ROUND (wartość, liczba_miejsc_po_przecinku)

Gdzie wartość jest liczbą, którą chcemy zaokrąglić, a liczba_miejsc_po_przecinku jest liczbą miejsc po przecinku, do których chcemy zaokrąglić wartość.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa funkcja SQL Server ROUND, przyjrzyjmy się przykładowi. Załóżmy, że mamy liczbę 3,14159 i chcemy ją zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. W tym przypadku składnia funkcji wyglądałaby następująco:

ROUND (3,14159, 2)

Wynikiem tego zapytania będzie 3,14, co oznacza, że liczba została zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Funkcja SQL Server ROUND jest bardzo przydatna w wielu sytuacjach, w których chcemy zaokrąglić wartości liczbowe do określonego poziomu precyzji. Może być używana do wykonywania różnych operacji matematycznych, takich jak obliczanie średniej, sumy lub innych wyników. Składnia funkcji jest prosta i łatwa do zapamiętania, a jej użycie może znacznie ułatwić wykonywanie różnych zadań.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: