Funkcja SQL Server DEGREES. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server DEGREES. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server DEGREES to funkcja matematyczna, która służy do konwersji stopni radianów na stopnie dziesiętne. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ wiele operacji matematycznych wymaga podawania wyników w stopniach dziesiętnych.

Składnia funkcji DEGREES jest bardzo prosta. Wygląda ona następująco: DEGREES (radiany). W tym przypadku radiany to liczba, która ma być skonwertowana na stopnie dziesiętne.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa funkcja DEGREES, przyjrzyjmy się przykładowi. Załóżmy, że chcemy skonwertować pięć radianów na stopnie dziesiętne. W tym celu użyjemy funkcji DEGREES: DEGREES (5). W wyniku otrzymamy 286,48 stopni dziesiętnych.

Funkcja DEGREES jest bardzo przydatna w wielu zastosowaniach. Może być używana do obliczania kątów, wykresów i wielu innych operacji matematycznych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy wyniki muszą być podane w stopniach dziesiętnych.

Podsumowując, funkcja SQL Server DEGREES jest bardzo przydatną funkcją matematyczną, która służy do konwersji stopni radianów na stopnie dziesiętne. Składnia funkcji jest prosta: DEGREES (radiany). Przykładowo, pięć radianów można skonwertować na 286,48 stopni dziesiętnych. Funkcja DEGREES jest szczególnie przydatna w wielu zastosowaniach, w których wyniki muszą być podane w stopniach dziesiętnych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: