Funkcja MSSQL SWITCHOFFSET. Jak obliczyć?

Funkcja MSSQL SWITCHOFFSET. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server SWITCHOFFSET jest używana do zmiany strefy czasowej dla wartości typu datetimeoffset. Pozwala ona na zmianę strefy czasowej dla wartości datetimeoffset bez zmiany wartości datetime. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy dane są przechowywane w różnych strefach czasowych, a następnie muszą być wyświetlane w jednej strefie czasowej.

Składnia funkcji SWITCHOFFSET jest następująca:

SWITCHOFFSET (datetimeoffset, offset)

Gdzie datetimeoffset jest wartością typu datetimeoffset, a offset jest wartością typu varchar, która określa nową strefę czasową.

Aby użyć funkcji SWITCHOFFSET, należy najpierw określić wartość datetimeoffset, która ma być zmieniona. Następnie należy określić nową strefę czasową, która ma być użyta. Na koniec należy wywołać funkcję SWITCHOFFSET z tymi dwoma parametrami.

Na przykład, jeśli chcemy zmienić wartość datetimeoffset z „2020-01-01 12:00:00 +02:00” na „2020-01-01 12:00:00 +03:00”, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT SWITCHOFFSET (‘2020-01-01 12:00:00 +02:00’, ‘+03:00’);

Wynikiem tego zapytania będzie wartość datetimeoffset „2020-01-01 12:00:00 +03:00”.

Funkcja SQL Server SWITCHOFFSET jest bardzo przydatna w sytuacjach, gdy dane są przechowywane w różnych strefach czasowych, a następnie muszą być wyświetlane w jednej strefie czasowej. Pozwala ona na zmianę strefy czasowej dla wartości datetimeoffset bez zmiany wartości datetime. Składnia funkcji SWITCHOFFSET jest prosta i łatwa do zrozumienia. Przykład użycia tej funkcji został przedstawiony powyżej.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: