Funkcja SQL Server DATEFROMPARTS. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server DATEFROMPARTS. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server DATEFROMPARTS służy do tworzenia daty z podanych części. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na tworzenie dat z podanych części, takich jak rok, miesiąc i dzień. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy chcemy tworzyć daty z danych, które są dostępne w postaci roku, miesiąca i dnia.

Składnia funkcji DATEFROMPARTS jest następująca:

DATEFROMPARTS (year, month, day)

Gdzie:

year – jest to rok, który może być wartością całkowitą z zakresu od 1 do 9999.

month – jest to miesiąc, który może być wartością całkowitą z zakresu od 1 do 12.

day – jest to dzień, który może być wartością całkowitą z zakresu od 1 do 31.

Przykład użycia funkcji DATEFROMPARTS:

SELECT DATEFROMPARTS (2020, 5, 15) AS 'Data’;

Wynik:
2020-05-15

Jak widać, funkcja DATEFROMPARTS jest bardzo przydatna, gdy chcemy tworzyć daty z podanych części. Jest to szczególnie przydatne, gdy dane są dostępne w postaci roku, miesiąca i dnia. Składnia funkcji jest prosta i łatwa do zapamiętania, a jej użycie jest bardzo proste.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: