Funkcja SQL Server COS. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server COS. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server COS (ang. Cosine) jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania wartości cosinusu dla podanego argumentu. Jest to funkcja składająca się z jednego argumentu, który może być liczbą całkowitą lub zmiennoprzecinkową. Funkcja COS jest często używana w zapytaniach SQL do obliczania wartości cosinusu dla podanego argumentu.

Składnia funkcji COS w SQL Server jest następująca:

COS (argument)

Gdzie argument jest liczbą całkowitą lub zmiennoprzecinkową.

Aby użyć funkcji COS w SQL Server, należy wpisać następujące polecenie:

SELECT COS (argument)

Gdzie argument jest liczbą całkowitą lub zmiennoprzecinkową.

Na przykład, aby obliczyć wartość cosinusu dla argumentu 0,5, należy wpisać następujące polecenie:

SELECT COS (0.5)

Wynik tego polecenia to 0,8775825618903728.

Funkcja COS jest bardzo przydatna w zapytaniach SQL, ponieważ pozwala obliczyć wartość cosinusu dla podanego argumentu. Może być używana do obliczania wartości cosinusu dla różnych argumentów, co może być przydatne w wielu zastosowaniach.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: