Funkcja SQL Server DATEDIFF_BIG. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server DATEDIFF_BIG. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server DATEDIFF_BIG jest używana do obliczania różnicy między dwoma datami. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala na szybkie i łatwe wykonywanie obliczeń dotyczących dat. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku obliczania różnic w dniach, miesiącach lub latach.

Składnia funkcji DATEDIFF_BIG jest następująca:

DATEDIFF_BIG (start_date, end_date, unit)

Gdzie:

start_date – jest to data początkowa, która będzie używana do obliczenia różnicy.

end_date – jest to data końcowa, która będzie używana do obliczenia różnicy.

unit – jest to jednostka, w której będzie wyświetlana różnica. Może to być dzień (dd), miesiąc (mm) lub rok (yyyy).

Przykład użycia funkcji DATEDIFF_BIG:

SELECT DATEDIFF_BIG (‘2020-01-01’, ‘2021-01-01’, ‘yyyy’) AS Difference;

Wynik:

Difference
1

W powyższym przykładzie funkcja DATEDIFF_BIG została użyta do obliczenia różnicy między datą początkową (2020-01-01) a datą końcową (2021-01-01) w latach. Wynik wskazuje, że różnica wynosi 1 rok.

Funkcja DATEDIFF_BIG jest bardzo przydatna w przypadku obliczania różnic między datami. Może być używana do obliczania różnic w dniach, miesiącach lub latach. Składnia funkcji jest prosta i łatwa do zrozumienia, a jej użycie jest bardzo proste. Przykład użycia funkcji pokazuje, jak łatwo można obliczyć różnicę między dwoma datami.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: