Funkcja SQL Server JSON_QUERY. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server JSON_QUERY. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server JSON_QUERY to funkcja, która pozwala na wyciąganie danych z obiektów JSON. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala na łatwe i szybkie wyciąganie danych z obiektów JSON.

Funkcja JSON_QUERY służy do wyciągania danych z obiektów JSON. Pozwala ona na wyciąganie danych z obiektów JSON i zapisywanie ich w postaci tabel SQL. Dzięki tej funkcji można wyciągać dane z obiektów JSON i zapisywać je w postaci tabel SQL.

Składnia funkcji JSON_QUERY jest następująca:

JSON_QUERY (expression, path)

Gdzie expression jest wyrażeniem JSON, a path jest ścieżką do wyciągania danych.

Przykład użycia funkcji JSON_QUERY:

Załóżmy, że mamy następujący obiekt JSON:

{
„name”: „John”,
„age”: 30,
„address”: {
„street”: „123 Main Street”,
„city”: „New York”
}
}

Aby wyciągnąć dane z obiektu JSON, możemy użyć funkcji JSON_QUERY:

SELECT JSON_QUERY(@json, '$.name’) AS Name,
JSON_QUERY(@json, '$.age’) AS Age,
JSON_QUERY(@json, '$.address.street’) AS Street,
JSON_QUERY(@json, '$.address.city’) AS City
FROM dual;

Wynikiem tego zapytania będzie tabela zawierająca następujące dane:

Name | Age | Street | City
John | 30 | 123 Main Street | New York

Jak widać, funkcja JSON_QUERY pozwala na łatwe i szybkie wyciąganie danych z obiektów JSON i zapisywanie ich w postaci tabel SQL. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które może być używane do wyciągania danych z obiektów JSON.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: