Funkcja MSSQL ENCRYPTBYPASSPHRASE. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server ENCRYPTBYPASSPHRASE. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

SQL Server ENCRYPTBYPASSPHRASE to funkcja służąca do szyfrowania danych w bazie danych. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Funkcja ta jest często używana do szyfrowania danych wrażliwych, takich jak hasła, numery kart kredytowych i inne informacje osobiste.

Funkcja ENCRYPTBYPASSPHRASE jest dostępna w SQL Server od wersji 2005. Umożliwia ona szyfrowanie danych za pomocą hasła, które jest używane jako klucz szyfrujący. Hasło musi być długie i skomplikowane, aby zapewnić wystarczającą ochronę danych.

Składnia funkcji ENCRYPTBYPASSPHRASE wygląda następująco:

ENCRYPTBYPASSPHRASE (‘hasło’, ‘tekst do zaszyfrowania’)

Gdzie ‘hasło’ jest hasłem używanym do szyfrowania danych, a ‘tekst do zaszyfrowania’ to tekst, który ma zostać zaszyfrowany.

Aby użyć funkcji ENCRYPTBYPASSPHRASE, należy najpierw utworzyć zapytanie, które będzie szyfrować dane. Na przykład, jeśli chcesz zaszyfrować hasło użytkownika, możesz użyć następującego zapytania:

UPDATE Użytkownicy
SET Hasło = ENCRYPTBYPASSPHRASE (‘hasło’, ‘hasło użytkownika’)
WHERE NazwaUżytkownika = ‘nazwa użytkownika’

W tym przykładzie hasło użytkownika zostanie zaszyfrowane za pomocą hasła ‘hasło’.

Funkcja ENCRYPTBYPASSPHRASE jest bardzo przydatna w zabezpieczaniu danych wrażliwych. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Aby jednak zapewnić wystarczającą ochronę, hasło używane do szyfrowania danych powinno być długie i skomplikowane.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: