Adres logiczny i adres fizyczny w systemie operacyjnym – czym się różnią?

Adres logiczny i adres fizyczny w systemie operacyjnym

Adres logiczny to adres, który jest używany przez system operacyjny do identyfikacji danego procesu lub urządzenia. Jest to adres, który jest używany przez system operacyjny do wysyłania i odbierania danych. Adres logiczny jest zazwyczaj wyrażony w postaci liczby lub ciągu znaków.

Adres fizyczny to adres, który jest używany przez sprzęt do identyfikacji danego procesu lub urządzenia. Jest to adres, który jest używany przez sprzęt do wysyłania i odbierania danych. Adres fizyczny jest zazwyczaj wyrażony w postaci adresu MAC lub adresu IP.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: