Funkcja MSSQL IDENT_INCR. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL IDENT_INCR. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server IDENT_INCR jest jedną z funkcji systemowych w bazie danych SQL Server. Służy do automatycznego generowania numerów ID dla wierszy w tabeli. Jest to bardzo przydatne, gdy chcemy tworzyć unikalne identyfikatory dla wierszy w tabeli.

Funkcja IDENT_INCR jest bardzo prosta w użyciu. Wystarczy wstawić ją do zapytania SQL, aby uzyskać numer ID dla wiersza. Składnia funkcji wygląda następująco:

IDENT_INCR ( [nazwa_tabeli] )

Gdzie nazwa_tabeli jest nazwą tabeli, dla której chcemy uzyskać numer ID.

Funkcja IDENT_INCR zwraca numer ID dla wiersza w tabeli. Numer ID jest unikalny dla każdego wiersza i jest zwiększany o jeden dla każdego nowego wiersza.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa funkcja IDENT_INCR, przyjrzyjmy się przykładowemu zapytaniu SQL:

SELECT IDENT_INCR(’tabela’) AS ID
FROM tabela

W tym przykładzie funkcja IDENT_INCR zostanie użyta do pobrania numeru ID dla każdego wiersza w tabeli. Funkcja zwróci numer ID dla każdego wiersza, który jest zwiększany o jeden dla każdego nowego wiersza.

Funkcja IDENT_INCR jest bardzo przydatna, gdy chcemy tworzyć unikalne identyfikatory dla wierszy w tabeli. Jest to szybki i łatwy sposób na automatyczne generowanie numerów ID dla wierszy w tabeli.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: