Funkcja MSSQL DATEADD. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server DATEADD. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server DATEADD jest jedną z najczęściej używanych funkcji w języku SQL. Służy do dodawania określonej liczby dni, miesięcy, lat lub godzin do daty. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku wykonywania złożonych zapytań, w których wymagane jest wyliczenie daty w przeszłości lub przyszłości.

Składnia funkcji DATEADD jest następująca:

DATEADD (interwał, liczba, data)

Interwał – określa jednostkę czasu, która ma być dodana do daty. Może to być dzień (d), miesiąc (m), rok (yy) lub godzina (hh).

Liczba – określa liczbę jednostek czasu, która ma być dodana do daty.

Data – określa datę, do której ma być dodana liczba jednostek czasu.

Przykład:

Jeśli chcesz dodać trzy miesiące do daty 15 stycznia 2020 roku, składnia funkcji DATEADD będzie wyglądać następująco:

DATEADD (m, 3, '2020-01-15′)

Wynikiem tego zapytania będzie data 15 kwietnia 2020 roku.

Funkcja DATEADD jest bardzo przydatna w przypadku wykonywania złożonych zapytań, w których wymagane jest wyliczenie daty w przeszłości lub przyszłości. Może być również używana do wyliczania daty w przyszłości lub przeszłości w celu porównania z innymi datami. Funkcja DATEADD jest bardzo łatwa w użyciu i może być używana do wykonywania wielu zadań.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: