Funkcja SQL Server DATEPART. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server DATEPART. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server DATEPART jest jedną z wielu funkcji daty i czasu dostępnych w języku SQL. Służy do wyodrębniania części daty z daty lub czasu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy chcemy wyodrębnić część daty lub czasu, aby wykonać jakieś działanie. Na przykład możemy użyć funkcji DATEPART, aby wyodrębnić tylko rok, miesiąc lub dzień z daty.

Składnia funkcji DATEPART jest następująca:

DATEPART (datepart, date)

Gdzie datepart jest częścią daty lub czasu, którą chcemy wyodrębnić, a date jest datą lub czasem, z którego chcemy wyodrębnić datepart.

Istnieje wiele różnych wartości datepart, które można użyć w funkcji DATEPART. Obejmują one:

YEAR – Rok
MONTH – Miesiąc
DAY – Dzień
HOUR – Godzina
MINUTE – Minuta
SECOND – Sekunda

Na przykład, jeśli chcemy wyodrębnić rok z daty „2020-01-01”, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT DATEPART(YEAR, '2020-01-01′)

Wynikiem tego zapytania będzie liczba 2020.

Jeśli chcemy wyodrębnić miesiąc z daty „2020-01-01”, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT DATEPART(MONTH, '2020-01-01′)

Wynikiem tego zapytania będzie liczba 1.

Funkcja DATEPART jest bardzo przydatna, gdy chcemy wyodrębnić część daty lub czasu z daty lub czasu. Może być używany do wykonywania różnych działań, takich jak porównywanie dat, wyświetlanie dat w określonym formacie lub wyodrębnianie części daty lub czasu do dalszych działań.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: