Funkcja MSSQL @@REMSERVER. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server @@REMSERVER. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja @@REMSERVER w SQL Server jest używana do określenia nazwy serwera, na którym została uruchomiona instancja bazy danych. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala użytkownikom łatwo określić, na którym serwerze została uruchomiona baza danych.

Składnia funkcji @@REMSERVER jest bardzo prosta. Nie wymaga ona żadnych argumentów ani parametrów. Wygląda ona następująco:

SELECT @@REMSERVER

Aby użyć tej funkcji, wystarczy wpisać powyższą składnię w oknie polecenia SQL Server Management Studio. Po wykonaniu polecenia zostanie wyświetlona nazwa serwera, na którym została uruchomiona instancja bazy danych.

Przykład użycia funkcji @@REMSERVER może wyglądać następująco:

SELECT @@REMSERVER

Wynik:

SERVERNAME

W powyższym przykładzie funkcja @@REMSERVER zwróciła nazwę serwera, na którym została uruchomiona instancja bazy danych.

Funkcja @@REMSERVER jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala użytkownikom łatwo określić, na którym serwerze została uruchomiona baza danych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy baza danych jest uruchomiona na zdalnym serwerze.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: