Funkcja SQL Server ENCRYPTBYKEY. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL ENCRYPTBYKEY. Jak obliczyć?

SQL Server ENCRYPTBYKEY to funkcja szyfrowania, która służy do szyfrowania danych w bazie danych SQL Server. Funkcja ta jest często używana do ochrony danych wrażliwych, takich jak hasła, numery kont bankowych i inne informacje, które należy chronić przed nieupoważnionym dostępem.

Funkcja ENCRYPTBYKEY jest częścią systemu szyfrowania SQL Server, który umożliwia szyfrowanie danych w bazie danych. System ten używa kluczy szyfrowania, aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Klucze szyfrowania są tworzone przez administratora systemu i są używane do szyfrowania i odszyfrowywania danych.

Funkcja ENCRYPTBYKEY jest używana do szyfrowania danych w bazie danych. Składnia funkcji wygląda następująco:

ENCRYPTBYKEY (klucz_szyfrowania, wartość_do_zaszyfrowania)

Klucz szyfrowania jest unikalnym identyfikatorem klucza szyfrowania, który jest tworzony przez administratora systemu. Wartość do zaszyfrowania jest wartością, którą chcesz zaszyfrować.

Przykład użycia funkcji ENCRYPTBYKEY:

ENCRYPTBYKEY (N’Key_1′, N’Hasło123′)

W powyższym przykładzie funkcja ENCRYPTBYKEY szyfruje wartość „Hasło123” za pomocą klucza szyfrowania „Key_1”.

Funkcja ENCRYPTBYKEY jest bardzo przydatna do ochrony danych wrażliwych w bazie danych SQL Server. Użycie tej funkcji pozwala administratorom systemu zapewnić bezpieczeństwo danych i chronić je przed nieupoważnionym dostępem.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: