Funkcja SQL Server CURRENT_TIMEZONE. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server CURRENT_TIMEZONE. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server CURRENT_TIMEZONE jest używana do określenia bieżącego czasu w strefie czasowej. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala użytkownikom na śledzenie czasu w różnych strefach czasowych. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku aplikacji internetowych, które wymagają współpracy z użytkownikami z różnych stref czasowych.

Składnia funkcji CURRENT_TIMEZONE jest bardzo prosta. Wygląda ona następująco:

CURRENT_TIMEZONE()

Funkcja ta nie przyjmuje żadnych argumentów i zwraca wartość w postaci liczby całkowitej, która reprezentuje bieżącą strefę czasową. Wartość ta jest wyrażona w minutach w stosunku do czasu uniwersalnego (UTC). Na przykład, jeśli bieżąca strefa czasowa jest ustawiona na UTC+2, funkcja zwróci wartość 120.

Aby użyć funkcji CURRENT_TIMEZONE, wystarczy wpisać ją w poleceniu SELECT. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać bieżącą strefę czasową, możesz wpisać następujące polecenie:

SELECT CURRENT_TIMEZONE();

Funkcja zwróci wartość w postaci liczby całkowitej, która reprezentuje bieżącą strefę czasową. Możesz również użyć funkcji CURRENT_TIMEZONE do określenia bieżącego czasu w danej strefie czasowej. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać bieżący czas w strefie UTC+2, możesz wpisać następujące polecenie:

SELECT CURRENT_TIMEZONE() + CURRENT_TIMESTAMP;

Funkcja zwróci bieżący czas w strefie UTC+2.

Funkcja SQL Server CURRENT_TIMEZONE jest bardzo przydatna w przypadku aplikacji internetowych, które wymagają współpracy z użytkownikami z różnych stref czasowych. Składnia funkcji jest prosta i łatwa do zrozumienia, a jej użycie jest bardzo proste. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku aplikacji internetowych, które wymagają współpracy z użytkownikami z różnych stref czasowych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: