Funkcja MSSQL IDENT_SEED. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server IDENT_SEED. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server IDENT_SEED służy do określenia wartości początkowej dla kolumny typu IDENTITY w bazie danych SQL Server. IDENTITY jest to kolumna, która automatycznie generuje unikalne wartości liczbowe w kolejności, gdy wiersze są dodawane do tabeli. Funkcja IDENT_SEED pozwala określić wartość początkową dla tej kolumny, co oznacza, że pierwszy wiersz będzie miał wartość określoną przez użytkownika.

Składnia funkcji IDENT_SEED jest następująca:

IDENT_SEED ( 'nazwa_tabeli’ )

Gdzie 'nazwa_tabeli’ jest nazwą tabeli, w której znajduje się kolumna typu IDENTITY.

Aby użyć funkcji IDENT_SEED, należy najpierw utworzyć tabelę z kolumną typu IDENTITY. Następnie można użyć funkcji IDENT_SEED, aby określić wartość początkową dla tej kolumny. Przykład:

CREATE TABLE Pracownicy (
IdPracownika INT IDENTITY (1,1),
Imie NVARCHAR (50),
Nazwisko NVARCHAR (50)
);

SELECT IDENT_SEED (’Pracownicy’) AS 'Wartość początkowa’;

Wynik:

Wartość początkowa
1

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: