Funkcja Oracle INSTRB. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja INSTRB.

Funkcja Oracle Database SQL INSTRB służy do wyszukiwania podanego ciągu znaków w łańcuchu znaków. Zwraca pozycję pierwszego wystąpienia podanego ciągu znaków w łańcuchu znaków.

Składnia:

INSTRB(string, substring [, start_position [, occurrence]])

string – Łańcuch znaków, w którym wyszukiwany jest podany ciąg znaków.

substring – Ciąg znaków, który ma zostać wyszukany w łańcuchu znaków.

start_position – Opcjonalna pozycja, od której ma zostać rozpoczęte wyszukiwanie.

occurrence – Opcjonalna liczba wystąpień podanego ciągu znaków, które ma zostać zwrócone.

Przykład:

select INSTRB('Hello World', 'o', 1, 2) from DUAL;

Wynik: 8

Funkcja Oracle INSTRB. Opis, składnia, przykład użycia.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: