Funkcja SQL Server CERTPROPERTY. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL CERTPROPERTY. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server CERTPROPERTY służy do pobierania informacji o certyfikacie za pomocą jednego zapytania. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala użytkownikom łatwo i szybko uzyskać informacje o certyfikacie, takie jak jego ważność, właściciel, wystawca i inne.

Funkcja CERTPROPERTY jest dostępna w systemie SQL Server od wersji 2005. Aby ją użyć, należy wpisać następującą składnię:

CERTPROPERTY (certyfikat, właściwość)

Gdzie certyfikat to nazwa certyfikatu, a właściwość to jedna z właściwości certyfikatu, które chcesz pobrać.

Na przykład, jeśli chcesz pobrać właściciela certyfikatu o nazwie „MyCert”, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT CERTPROPERTY(’MyCert’, 'Subject’)

Wynikiem tego zapytania będzie nazwa właściciela certyfikatu.

Możesz również użyć funkcji CERTPROPERTY do pobrania innych informacji o certyfikacie, takich jak ważność, wystawca, typ i inne. Na przykład, jeśli chcesz pobrać ważność certyfikatu o nazwie „MyCert”, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT CERTPROPERTY(’MyCert’, 'Validity’)

Wynikiem tego zapytania będzie data ważności certyfikatu.

Funkcja CERTPROPERTY jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala użytkownikom łatwo i szybko uzyskać informacje o certyfikacie. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy użytkownik musi sprawdzić ważność certyfikatu lub inne informacje o certyfikacie.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: