Funkcja MSSQL DECRYPTBYKEY. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server DECRYPTBYKEY. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server DECRYPTBYKEY służy do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYKEY. Jest to funkcja wbudowana w system SQL Server, która pozwala na bezpieczne przechowywanie danych w bazie danych.

Funkcja DECRYPTBYKEY jest używana do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYKEY. Funkcja ta wykorzystuje klucz szyfrowania, który został użyty do zaszyfrowania danych. Klucz szyfrowania jest unikalny dla każdego zaszyfrowanego ciągu znaków.

Składnia funkcji DECRYPTBYKEY wygląda następująco:

DECRYPTBYKEY (encrypted_data [, key_name] [, key_password] [, new_key_value] [, algorithm] )

Parametry funkcji DECRYPTBYKEY:

• encrypted_data – zaszyfrowany ciąg znaków, który ma zostać odszyfrowany.
• key_name – nazwa klucza szyfrowania, który został użyty do zaszyfrowania danych.
• key_password – hasło klucza szyfrowania, które zostało użyte do zaszyfrowania danych.
• new_key_value – nowa wartość klucza szyfrowania, która zostanie użyta do odszyfrowania danych.
• algorithm – algorytm szyfrowania, który został użyty do zaszyfrowania danych.

Przykład użycia funkcji DECRYPTBYKEY:

DECRYPTBYKEY (encrypted_data, 'MyKey’, 'MyPassword’, 'MyNewKey’, 'AES_256′)

W powyższym przykładzie funkcja DECRYPTBYKEY zostanie użyta do odszyfrowania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYKEY. Klucz szyfrowania, który został użyty do zaszyfrowania danych, to 'MyKey’, hasło klucza szyfrowania to 'MyPassword’, nowa wartość klucza szyfrowania to 'MyNewKey’, a algorytm szyfrowania to 'AES_256′.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: