Funkcja SQL Server CURRENT_TIMEZONE_ID. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL CURRENT_TIMEZONE_ID. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server CURRENT_TIMEZONE_ID jest używana do określenia bieżącej strefy czasowej w systemie SQL Server. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala użytkownikom wykonywać operacje na danych w odpowiednim czasie. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku aplikacji, które wymagają współpracy z użytkownikami z różnych stref czasowych.

Składnia funkcji CURRENT_TIMEZONE_ID jest bardzo prosta. Wygląda ona następująco:

CURRENT_TIMEZONE_ID()

Funkcja ta nie przyjmuje żadnych argumentów i zwraca wartość typu int, która reprezentuje bieżącą strefę czasową.

Aby użyć funkcji CURRENT_TIMEZONE_ID, wystarczy wpisać ją w poleceniu SELECT. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić bieżącą strefę czasową, możesz wpisać następujące polecenie:

SELECT CURRENT_TIMEZONE_ID();

Wynikiem tego polecenia będzie wartość typu int, która reprezentuje bieżącą strefę czasową. Na przykład, jeśli bieżąca strefa czasowa to UTC+2, funkcja zwróci wartość 2.

Funkcja CURRENT_TIMEZONE_ID jest bardzo przydatna w przypadku aplikacji, które wymagają współpracy z użytkownikami z różnych stref czasowych. Pozwala ona użytkownikom wykonywać operacje na danych w odpowiednim czasie. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana w wielu różnych sytuacjach.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: