Funkcja MSSQL COL_NAME. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server COL_NAME. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server COL_NAME służy do zwracania nazwy kolumny w wyniku zapytania. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala programiście na łatwe i szybkie odczytywanie nazw kolumn w wyniku zapytania.

Składnia funkcji COL_NAME jest następująca:

COL_NAME (zapytanie, numer_kolumny)

Gdzie zapytanie jest zapytaniem SQL, a numer_kolumny jest numerem kolumny, której nazwa ma zostać zwrócona.

Przykład użycia funkcji COL_NAME:

SELECT COL_NAME (SELECT * FROM Employees, 2) AS NazwaKolumny

W powyższym przykładzie funkcja COL_NAME zostanie użyta do zwrócenia nazwy drugiej kolumny z zapytania SELECT * FROM Employees. Wynik zapytania będzie zawierał nazwę kolumny pod aliasem NazwaKolumny.

Funkcja COL_NAME jest bardzo przydatna, gdy programista musi odczytać nazwy kolumn w wyniku zapytania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zapytań złożonych, gdzie programista musi odczytać nazwy kolumn z wielu tabel. Funkcja COL_NAME pozwala na szybkie i łatwe odczytywanie nazw kolumn w wyniku zapytania.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: