Funkcja MSSQL @@TEXTSIZE. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL @@TEXTSIZE. Jak obliczyć?

Funkcja @@TEXTSIZE w SQL Server jest używana do określenia maksymalnego rozmiaru danych tekstowych, które mogą być zwrócone przez zapytanie. Jest to ważne, ponieważ pozwala uniknąć przeciążenia serwera i zapewnia, że wyniki zapytań są wyświetlane w odpowiednim formacie.

Składnia funkcji @@TEXTSIZE jest następująca:

SET TEXTSIZE rozmiar_w_bajtach

Gdzie rozmiar_w_bajtach jest liczbą określającą maksymalny rozmiar danych tekstowych, które mogą być zwrócone przez zapytanie.

Aby użyć funkcji @@TEXTSIZE, należy wpisać polecenie SET TEXTSIZE, a następnie określić maksymalny rozmiar danych tekstowych, które mają być zwrócone przez zapytanie. Na przykład, jeśli chcesz ustawić maksymalny rozmiar danych tekstowych na 8192 bajtów, wpisz następujące polecenie:

SET TEXTSIZE 8192

Funkcja @@TEXTSIZE jest szczególnie przydatna, gdy zapytanie zwraca duże ilości danych tekstowych. W takim przypadku można ustawić maksymalny rozmiar danych tekstowych, aby uniknąć przeciążenia serwera.

Funkcja @@TEXTSIZE jest również przydatna, gdy chcesz wyświetlić wyniki zapytania w odpowiednim formacie. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić wyniki zapytania w postaci tabeli, możesz ustawić maksymalny rozmiar danych tekstowych na 8192 bajtów, aby zapewnić, że wyniki zostaną wyświetlone w odpowiednim formacie.

Funkcja @@TEXTSIZE jest bardzo przydatna w przypadku zapytań zwracających duże ilości danych tekstowych. Pozwala uniknąć przeciążenia serwera i zapewnia, że wyniki zapytań są wyświetlane w odpowiednim formacie. Aby użyć tej funkcji, należy wpisać polecenie SET TEXTSIZE, a następnie określić maksymalny rozmiar danych tekstowych, które mają być zwrócone przez zapytanie.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: