Funkcja Oracle CONCAT. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle CONCAT. Opis, składnia, przykład użycia.

Oracle database SQL CONCAT to funkcja, która służy do łączenia dwóch ciągów znaków w jeden ciąg znaków. Składnia tej funkcji wygląda następująco:

CONCAT(string1, string2, ...)

Gdzie string1, string2, … to ciągi znaków, które mają zostać połączone.

Przykład:

SELECT CONCAT('Hello', ' ', ' World') FROM DUAL;

Wynik:

Hello World

Funkcja Oracle CONCAT. Opis, składnia, przykład użycia.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: