Typy danych w Python – podstawowe informacje

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Typy danych w Python – o co tu chodzi?

Typy danych w Python są bardzo ważne, ponieważ pozwalają programistom wybrać odpowiedni typ danych do przechowywania i przetwarzania danych. W tym artykule omówimy typy danych w Pythonie i jak z nich korzystać.

Python ma wiele typów danych, w tym liczby całkowite, liczby zmiennoprzecinkowe, napisy, listy, słowniki, zbiory i krotki. Liczby całkowite są typem danych, który służy do przechowywania liczb całkowitych, takich jak 1, 2, 3 itp.

Liczby zmiennoprzecinkowe (float) są typem danych, który służy do przechowywania liczb zmiennoprzecinkowych, takich jak 1.5, 2.3 itp.

Ciągi znaków (string) są typem danych, który służy do przechowywania tekstów, takich jak „Hello World”.

Listy (lists) są typem danych, który służy do przechowywania sekwencji obiektów, takich jak [1, 2, 3].

Słowniki (dicts) są typem danych, który służy do przechowywania par klucz-wartość, takich jak {„klucz”: „wartość”}.

Zbiory (sets) są typem danych, który służy do przechowywania unikalnych elementów, takich jak {1, 2, 3}. Krotki są typem danych, który służy do przechowywania sekwencji niezmienialnych obiektów, takich jak (1, 2, 3).

Aby skorzystać z typów danych w Pythonie, należy najpierw zadeklarować zmienną. Zmienna jest pojęciem, które służy do przechowywania danych. Aby zadeklarować zmienną, należy użyć następującej składni:

nazwa_zmiennej = wartość

Na przykład, jeśli chcesz zadeklarować zmienną o nazwie „x” i przypisać jej wartość 1, możesz użyć następującej składni:

x = 1

Aby skorzystać z typu danych, należy najpierw określić typ danych, który chcesz użyć. Na przykład, jeśli chcesz użyć liczby całkowitej, możesz użyć następującej składni:

x = int(1)
print(x)

Jeśli chcesz użyć liczby zmiennoprzecinkowej, możesz użyć następującej składni:

x = float(1.5)
print(x)

Jeśli chcesz użyć napisu, możesz użyć następującej składni:

x = "To jest dowolny tekst"
print(x)
Typy danych w Python – podstawowe informacje

Jeśli chcesz użyć listy (list), powinieneś użyć następującej składni:

x = [1, 2, 3]
print(x)
x = {"klucz": "wartość"}
print(x)

Jeśli chcesz użyć zbioru (set) , możesz użyć następującej składni:

x = {1, 2, 3}
print(x)

Jeśli chcesz użyć krotki, możesz użyć następującej składni:

x = (1, 2, 3)
print(x)

Jak widzisz, w Python typy danych są dość różnorodne. W kolejnych częściach kursu Python omówię, jak z nich prawidłowo korzystać.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: