Funkcja SQL Server @@OPTIONS. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server @@OPTIONS. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja @@OPTIONS w SQL Server jest używana do określenia opcji konfiguracji serwera. Jest to funkcja systemowa, która zwraca wartość bitową, która określa, które opcje są włączone lub wyłączone. Funkcja ta jest używana do określenia, jakie opcje są włączone lub wyłączone w danym serwerze.

Składnia funkcji @@OPTIONS jest następująca:

SELECT @@OPTIONS

Funkcja ta zwraca wartość bitową, która określa, które opcje są włączone lub wyłączone. Każda opcja ma swój własny bit, który można użyć do określenia, czy dana opcja jest włączona czy wyłączona.

Przykład użycia funkcji @@OPTIONS:

SELECT @@OPTIONS AS Options

Wynik tego zapytania będzie wyglądał następująco:

Options
———-
2147483647

Wartość 2147483647 oznacza, że wszystkie opcje są włączone. Aby określić, które opcje są włączone, należy użyć funkcji bitowych. Na przykład, aby określić, czy opcja „ANSI_NULLS” jest włączona, należy użyć następującego zapytania:

SELECT @@OPTIONS & 1 AS ANSI_NULLS

Jeśli wynik tego zapytania będzie równy 1, oznacza to, że opcja „ANSI_NULLS” jest włączona. Jeśli wynik będzie równy 0, oznacza to, że opcja „ANSI_NULLS” jest wyłączona.

Funkcja @@OPTIONS jest bardzo przydatna do określenia, które opcje są włączone lub wyłączone w danym serwerze. Może być używana do określenia, czy dana opcja jest włączona czy wyłączona, a także do określenia, jakie opcje są włączone lub wyłączone.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: