Różnica między indeksem klastrowanym i nieklastrowanym w relacyjnych bazach danych.

Ostatnio zaktualizowane 2023/03/13 przez admin

Różnica między indeksem klastrowanym i nieklastrowanym w relacyjnych bazach danych.

Indeks klastrowany jest indeksem, który zapisuje dane w taki sposób, że wszystkie wiersze zawierające określone wartości są fizycznie uporządkowane w tabeli. Oznacza to, że wszystkie wiersze zawierające określone wartości są fizycznie uporządkowane w tabeli. Indeks nieklastrowany jest indeksem, który zapisuje dane w taki sposób, że wszystkie wiersze zawierające określone wartości są logicznie uporządkowane w tabeli. Oznacza to, że wszystkie wiersze zawierające określone wartości są logicznie uporządkowane w tabeli, ale nie są fizycznie uporządkowane. Indeks klastrowany jest zazwyczaj szybszy w dostępie do danych, ponieważ dane są fizycznie uporządkowane, co ułatwia wyszukiwanie. Indeks nieklastrowany jest zazwyczaj wolniejszy w dostępie do danych, ponieważ dane są logicznie uporządkowane, co wymaga więcej czasu na wyszukiwanie.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: